Nápověda

Portál Knihovny.cz Vám umožňuje prohledávat katalogy zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku. Jste-li navíc registrováni v jedné či v několika zapojených knihovnách, můžete využívat jejich služby přes náš portál.

Tooltipy a otazníková nápověda

K nápovědám pro jednotlivé ovládací prvky portálu se dostanete i jednodušeji než procházením této dokumentace.

Stačí kliknout na šedou ikonu otazníku a zobrazí se Vám nápověda pro konkrétní funkcionalitu.

Další vysvětlivky (tooltipy) se zobrazí, když na chvíli zastavíte s kurzorem nad nápisem, jehož vysvětlení Vás zajímá.

Obsah 

1 Přihlášení a přehled služeb dle uživatelského oprávnění 

1.1 Přihlášení

Můžete se přihlásit účtem libovolné instituce ze seznamu "Přihlašte se účtem zapojené knihovny" nebo účtem některé sociální sítě ze seznamu "Ostatní přihlášení" (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub či ORCID).

Jakmile se přihlásíte účtem zapojené knihovny, získáte přehled o svých aktivitách v dané knihovně a budete si v ní moci rezervovat a objedávat publikace.

U některých knihoven se může uživateli při prvním přihlášení zobrazit informace o předávané službě (podle nastavení doby platnosti souhlasu s předáváním dat se toto hlášení při dalších přihlašováních zobrazuje či nikoli). Dále se zobrazuje okno s dotazem na souhlas s uchováváním informací podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez potvrzení a souhlasu s těmito dvěma dotazy není přihlášení k portálu realizováno, uživatel zůstane nepřihlášen.

Pokud nejste registrováni v žádné zapojené knihovně a budete se přihlašovat jen účtem některé sociální sítě nebo přes ORCID, nebudete si mít možnost rezerovat či objednat publikace ze zapojených knihoven, ale budete moci ukládat své oblíbené záznamy a vyhledávání.

Více o možnostech registrace v zapojených knihovnách se dočtete zde.

Na portálu Knihovny.cz si můžete propojovat své účty z knihoven a sociálních sítí (více zde) - přihlašovat se můžete kterýmkoliv z nich.

1.2 Přehled služeb dle uživatelského oprávnění

Portál Knihovny.cz nabízí řadu funkcí, z nichž některé Vám budou přístupné pouze po přihlášení. Rozsah nabízených funkcí zobrazuje následující tabulka:

 


Přístup bez přihlášení


Přihlášení do portálu
přes jiný účet

(Facebook, Google, mojeID...)


Přihlášení přes účet knihovny zapojené do portálu


Vyhledávací funkce, zobrazení informací o dostupnosti dokumentů


ANO


ANO


ANO


Export záznamů do citačních manažerů, generování citací, trvalé odkazy, zasílání záznamů emailem


ANO


ANO


ANO


Historie vyhledávání, ukládání do seznamu Oblíbené


ANO (do zavření prohlížeče)*


ANO (s uložením do profilu)


ANO (s uložením do profilu)


Ukládání vyhledávání, uživatelská nastavení, komentáře k záznamům


NE


ANO


ANO


Objednávání a rezervace


NE


NE


ANO


Čtenářské konto (přehled výpůjček, rezervací, objednávek, poplatků, registrací, prodlužování výpůjček…)


NE


NE

ANO


Přístup k licencovaným ezdrojům


NE


NE


PODLE KNIHOVNY


*) Tato funkce není dostupná v prohlížeči Internet Explorer

Nahoru

2 Vyhledávání 

Pro základní vyhledávání použijte vyhledávací řádek, který funguje podobně jako Google vyhledávání.

V případě, že vyhledávací řádek nevyplníte a stiskněte tlačítko "Hledat", zobrazí se vám seznam všech záznamů, které portál obsahuje.

Výsledky vyhledávání můžete řadit podle relevance, od nejnovějšího, od nejstaršího nebo abecedně dle autora nebo názvu.

2.1 Nápověda pro vyhledávání na příkladech

V základním i pokročilém vyhledávání můžete používat následující logické operátory, zástupné znaky atd.

 • Karel Hynek Mácha
  při vyhledávání víceslovného výrazu je v pořadí upřednostněna přesná shoda výrazu se jmény autorů (ve tvaru jméno příjmení) a hlavními názvy publikací
 • "Máchův Máj" - Národní i Zahraniční zdroje
  vyhledá výrazy obsahující frázi v uvozovkách, tj. Máchův Máj
 • Mácha AND Máj - Národní i Zahraniční zdroje
  vyhledá výrazy obsahující zároveň jak Mácha, tak Máj
 • Mácha OR Máj - Národní i Zahraniční zdroje
  vyhledá výrazy obsahující aspoň jedno ze slov Mácha nebo Máj
 • Mácha NOT Máj - Národní i Zahraniční zdroje
  Mácha -Máj - Národní zdroje
  vyhledá záznamy, které obsahují Mácha a neobsahují Máj
 • macha AND (maj OR (zivot AND dilo)) - Národní i Zahraniční zdroje
  v dotazech lze používat závorky (i vnořené)
  v dotazech se nerozlišují malá/velká písmena, interpunkce a diakritika
 • +Mácha Máj - Národní zdroje
  vyhledá záznamy, které musí obsahovat Mácha a můžou obsahovat Máj
 • M*cha - Národní zdroje (nelze použít místo prvních písmen)
  Mách* - Zahraniční zdroje (jen pravostranné krácení; nelze použít spolu s ? a #)
  vyhledá výrazy s prázdným či libovolně dlouhým řetězcem jakýchkoliv znaků na místě *
 • M?cha - Národní i Zahraniční zdroje
  vyhledá výrazy začínající na M a končící na cha s jedním libovolným znakem na místě ? (nelze použít místo prvního písmene)
 • M#cha - Zahraniční zdroje
  vyhledá výrazy začínající na M a končící na cha s žádným či jedním libovolným znakem na místě # (nelze použít místo prvního písmene)
 • Mácha~ / Mácha~0.8 - Národní zdroje
  vyhledá výrazy podobné jako Mácha (Mucha, Vácha); míra podobnosti se nastavuje hodnotou od 0 do 1 (není-li zadána, nastaví se na 0.5)
 • "Mácha Máj"~3 - Národní zdroje
  Mácha N3 Máj - Zahraniční zdroje
  proximitní vyhledávání; vyhledá výrazy, kde mezi Mácha a Máj (v libovolném pořadí) leží maximálně tři jiná slova
 • Mácha W3 Máj - Zahraniční zdroje
  proximitní vyhledávání; vyhledá výrazy, kde mezi Mácha a Máj (v tomto pořadí) leží maximálně tři jiná slova
 • Mácha Máj^8 básně^6 - Národní zdroje
  preferenční vyhledávání, kde váhu slova určuje hodnota za ^ (nejnižší váhu má výraz bez ^)
 • {Ma TO Mc} / [2001 TO 2003] - Národní zdroje
  rozsahové vyhledávání (výrazy začínající na Ma, Mb a Mc / čísla od 2001 do 2003)

Zahraniční zdroje jsou indexovány třetí stranou, proto se některé vyhledávací operátory pro Domácí a Zahraniční zdroje liší.

2.2 Našeptávač

Pro usnadnění uživatelského hledání funguje v hlavním vyhledávacím poli jednoduchého vyhledávání našeptávač, který nabízí nejčastější výskyty k zadávanému termínu, a to ve třech oblastech: v názvech, v autorech a v tématech. Uživatel si může vybrat termín navržený našeptávačem nebo vyhledat svůj termín a nabídky našeptávače nevyužívat.

Je třeba počítat s tím, že vzhledem k tomu, že portál sdružuje záznamy z různých knihoven, tak fakticky stejné téma často najdeme v nabídce našeptávače několikrát. Např. Karel IV. se tak může nabídnout hned v několika verzích, přičemž v každé jsou jiné záznamy.

2.3 Pokročilé vyhledávání

Formulář pokročilého vyhledávání Vám pomůže sestavovat složitě strukturované dotazy.

U každého vyhledávaného výrazu navíc můžete specifikovat, ve kterých údajích se má hledat. Můžete vyhledávat v následujících polích:

 • Ve všech polích
 • Název, edice
 • Autor, korporace a akce
 • Téma, předmět nebo klíčová slova
 • Publikováno v - pro články
 • ISBN/ISSN/ISMN
 • Signatura
 • Vydavatel
 • Rok vydání
 • Místo vydání
 • ID (001) záznamu - číslo poskytováno knihovnami v poli 001
 • ČNB - číslo České národní bibliografie
 • Plné texty a obsahy - indexovaných zdrojů
 • Mezinárodní patentové třídění - pro hledání patentů podle třídy MPT

2.3.1 Vyhledávací řádek 

Z rozbalovacího seznamu (s přednastaveným vyhledáváním "Ve všech polích") si zvolíte, který typ údajů si přejete prohledávat.
Můžete  přidávat další vyhledávací řádky a do nich zadávat další hledané výrazy.
Na vyhledávací řádky v rámci skupiny můžete aplikovat logické operátory výběrem z malého rolovacího menu. Možnosti jsou následující:

 • Všechny výrazy - tj. logický operátor AND
 • Některé výrazy - tj. logický operátor OR
 • Neobsahuje výrazy - tj. logický operátor NOT

2.3.2 Vyhledávací skupina 

Přidání vyhledávací skupiny Vám umožní přidání dalších vyhledávacích řádků, k nimž se může vztahovat další logický operátor. Můžete tedy například vyhledávat záznamy s výskytem všech výrazů z první skupiny a jen některých výrazů z druhé skupiny.
Logický operátor lze aplikovat i na vyhledávací skupiny. Možnosti jsou následující:

 • Všechny skupiny - tj. logický operátor AND
 • Některé skupiny - tj. logický operátor OR

Pro uplatnění změn provedených ve formuláři je nutné "Aktualizovat výsledky".
Formulář vyprázdníte kliknutím na "Vyčistit".

Příklad: Chtěli bychom najít publikace o Janu Husovi, ale nehledáme díla, která Jan Hus napsal.

 1. Ponecháme nastavenou volbu “Ve všech polích”, do vyhledávacího řádku zadáme “Jan Hus”
 2. Tlačítkem pod formulářem necháme “Přidat vyhledávací skupinu”
 3. V rozbalovacím menu u nové skupiny vybereme “Neobsahuje výrazy”
 4. U vyhledávacího řádku v nové skupině zvolíme vyhledávání v polích “Autor, korporace, akce” a zadáme “Jan Hus”
 5. Provedeme vyhledávání tlačítkem “Aktualizovat výsledky” 

V každém vyhledávacím řádku lze používat tytéž operátory a zástupné znaky jako v jednoduchém vyhledávání (více zde).

2.4 "Národní zdroje" a "Zahraniční zdroje"

Portál Knihovny.cz umožňuje uživatelům vyhledávat ve dvou oddělených indexech: v "Národních zdrojích" a v "Zahraničních zdrojích".

K přepínání mezi indexy "Národních zdrojů" a "Zahraničních zdrojů" slouží záložky zobrazované nad postranním panelem filtrů ("Upřesnit hledání") ve výsledcích vyhledávání.

Nahoru

3 Zobrazení výsledků vyhledávání 

Počet záznamů na stránku si můžete nastavit z rolovacího menu "Zobrazit na stránku".

Výsledky si také můžete seřadit podle následujících možností z rolovacího menu "Řadit":

 • dle relevance - tzn. výsledky, které nejvíce odpovídají zadanému dotazu, přednastavená volba
 • od nejnovějších
 • od nestarších
 • dle autora
 • dle názvu

U každé vyhledané publikace se kromě základních údajů zobrazí rovněž počet institucí, ve které mají danou publikaci ve svém katalogu.

U některých autorů se vedle jména a roku narození/úmrtí zobrazí ikona . Kliknutím na tuto ikonu se dostanete na podrobnější informace o autorovi, tzv. autoritní záznam.

3.1 Filtry ("Upřesnit hledání")

K upřesnění Vašeho vyhledávání můžete použít filtry.

Při výběru několika filtrů se zaškrtávacími políčky  v rámci jedné sekce (např. "Typ výpůjčky") je aplikován logický operátor NEBO (OR). 

Ve všech ostatních případech je aplikován logický operátor A (AND).

Kliknutím na symbol šipky lze rozbalit skryté nabídky s dalšími filtry.

Použité filtry lze rušit jednotlivě (růžový symbol křížku ) nebo hromadně ("Odstranit filtry" ).

 

Při použití filtru "Instituce" nebo "Rok vydání" potvrďte svou volbu tlačítkem "Použít filtr".

Použití ikon u filtru "Instituce":

 • uloz - uložit vyběr institucí pro pozdější použití. Tato ikona se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

 • nacti - nahrát uložený vyběr instutucí. Tato ikona se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

 • uzivatelovy knihovny - vybrat knihovny, ve kterých jste registrováni. Tato ikona se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.

 • nedaleko - najít nejbližší knihovny.

Máte-li právě aplikován jakýkoliv filtr a chcete zadat nový vyhledávací dotaz, můžete si zvolit, zda chcete "Vyhledat s použitím současného nastavení filtrů" (zaškrtávací políčko pod vyhledávacím řádkem). Tato možnost ve přednastavena jako aktivní, ale pro nové vyhledávání ji lze samozřejmě vypnout.

3.2 Ukládání, posílání a odebírání (RSS) výsledků vyhledávání

V horní části stránky, napravo od vyhledávacího řádku si můžete "Uložit hledání". Svá uložená hledání najdete v sekci "Můj účet" pod položkou "Uložená vyhledávání".

Ikonou obálky na konci seznamu výsledků si můžete emailem poslat odkaz na daný vyhledávací dotaz.

Ikona pro RSS na konci seznamu výsledků odkazuje na RSS kanál pro daný vyhledávací dotaz.

S pomocí odebírání vyhledávácích výsledků přes RSS můžete mít přehled o nejnovějších publikacích z Vašeho oboru.

Předtím, než si uložíte RSS odkaz, doporučujeme:

 1. Seřadit výsledky vyhledávání od nejnovějších.
 2. Co nejlépe specifikovat oblast svého zájmu pomocí filtrů a pokročilého vyhledávání.
 3. Upravit zobrazení počtu záznamů na stránku podle publikační aktivity ve Vašem oboru.

Příklad: Zajímá Vás, jaké knihy o zoologii jsou nově k vypůjčení domů v Moravské zemské knihovně?

Nahoru

4 Zobrazení úplného záznamu 

Úplný záznam ukazuje bibliografický záznam publikace a dostupnost exemplářů (knihovních jednotek) publikace v dané knihovně.

Můžete si prohlédnout záznam z každé knihovny, která má danou publikaci ve svém katalogu.

Mezi záznamy z jednotlivých knihoven lze přepínat pomocí rolovacího seznamu "Vybrat instituci". Chcete-li zjistit otevírací hodiny, kontakt či polohu knihovny, klikněte na "Informace o knihovně".

Jste-li právě přihlášeni účtem napojeným na jednu či více knihoven, kde jste registrováni, zobrazí se Vám přednostně záznamy právě z těchto knihoven.

U některých autorů se vedle jména a roku narození/úmrtí zobrazí ikona ikona hlavy. Kliknutím na tuto ikonu se dostanete na podrobnější informace o autorovi, tzv. autoritní záznam.

4.1 Možnosti postranního panelu

Bibliografický záznam si můžete nechat "Poslat emailem".

Dále si můžete "Exportovat záznam" do citačních managerů nebo si jej stáhnout jako .txt soubor.

"Trvalý odkaz" vede přímo na zobrazený záznam a můžete jej vkládat kamkoliv, odkud chcete odkazovat na záznam, jak jej vidíte na portálu Knihovny.cz.

Publikaci si také můžete "Přidat do oblíbených". Své oblíbené záznamy najdete v sekci "Můj účet" pod položkou "Oblíbené".

Funkce "Zobrazit citace" Vám poskytne korektní bibliografický odkaz podle vybrané normy, kdykoli potřebujete ve své práci uvádět citovaný zdroj.

Ve sloupci "Podobné" uvidíte seznam publikací s podobnými záznamy jako je právě zobrazený záznam. Je možné, že v "Podobných" narazíte na totožnou publikaci, jejíž záznam z některé knihovny se nesloučil s ostatními. Záznamy knihoven jsou velmi rozmanité a nesloučené záznamy se nikdy nepodaří zcela vymýtit. Nepolevujeme však ve svém úsilí a neustále pracujeme na optimalizaci našich deduplikačních algoritmů.

4.2 Karta "Půjčit"

Zde se zobrazuje seznam exemplářů (knihovních jednotek) dané publikace, které má vybraná knihovna ve svém fondu. Mezi knihovnami se lze přepínat výběrem z rolovacího seznamu "Vybrat instituci".

Pokud jste právě přihlášen účtem, který máte napojený na knihovnu, kde jste registrován, může se Vám u některých exemplářů publikace v této knihovně zobrazit tlačitko "Chci vypůjčit".

Tlačítkem "Chci vypůjčit" se dostanete na jednoduchý formulář, kterým si můžete zarezervovat exemplář, který je právě půjčený jiným čtenářem, nebo si objednat dokumenty ze skladu či k odložení na pobočce.

Podmínky půjčování, objednávek a rezervací se u jednotlivých knihoven liší. Každá knihovna může dodat svou vlastní nápovědu jak pro kartu "Půjčit", tak pro objednávkový formulář. Nápovědu si otevřete kliknutím na šedou ikonu otazníku.

4.3 Karta "E-verze"

V kartě "E-verze" najdete seznam elektronických verzí dokumentu ve všech knihovnách, která mají dokument v jeho digitální podobě k dispozici.

 • Dostupné dokumenty si můžete přečíst odkukoliv.
 • Autorsky chráněné dokumenty jsou přístupné pouze na počítačích v budově knihovny.
 • Neznámá dostupnost se týká těch dokumentů o jejichž dostupnosti nemáme informace. Dostupnost dokumentu si ověříte přímo na stránkách dané knihovny.

4.4 Karta "Komentáře"

Prostor pro hodnocení a názory čtenářů. Přihlášení uživatelé můžou vkládat vlastní komentáře.

4.5 Karta "Metadata"

Obsah karty se záznamem o publikaci ve formátu MARC 21 je relevantní pro knihovníky.

Nahoru

5 Můj účet 

Přihlášením na Knihovny.cz získáte přístup k dalším užitečným funkcím portálu. Jejich výčet si můžete prohlédnout v první kapitole tohoto návodu.

Na Knihovny.cz se lze přihlašovat pouze již existujícím účtem. Můžete se přihlásit účtem zapojené knihovny" nebo účtem některé sociální sítě ze seznamu "Ostatní přihlášení" (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub či ORCID).

Jednou z největších výhod portálu pro přihlášené uživatele je možnost propojování účtů (podrobnějí vysvětleno v kapitole Propojené účty).

Samotné Knihovny.cz neumožňují vytvoření nového vlastního účtu. Na Knihovnách.cz však lze provést online registraci, předregistraci nebo vzdálenou registraci v některých zapojených knihovnách. Jejich seznam najdete zde. Předregistrace se od registrace liší tím, že k jejímu dokončení je nutné osobně navštívit knihovnu (obvykle za účelem zaplacení registračního poplatku). Vzdálená registrace pak sestává z více kroků než online registrace (dle instrukcí knihovny).

K informacím popsaným v následujících bodech se dostanete po přihlášení, z menu, které se zobrazí po kliknutí na Vaše jméno v pravém horním rohu obrazovky.

5.1 Výpůjčky

Vaše aktuální výpůjčky v zapojených knihovnách.

V případě zobrazení tlačítek k prodloužení výpůjček se můžete pokusit odložit datum vrácení Vámi vypůjčených titulů.

Pokud se prodloužení nezdaří, na vině bude nejspíš některý z následujících důvodů:

 1. Titul si zarezervoval jiný čtenář a čeká, až bude navrácen.
 2. Dosáhli jste maximálního povoleného počtu prodloužení výpůjčky.
 3. Končí Vám platnost registrace / čtenářského průkazu.
 4. Máte neuhrazený poplatek či pokutu.

Tento přehled se zobrazuje jen uživatelům, kteří mají připojený účet z některé ze zapojených knihoven (více zde).

5.2 Historie výpůjček

V této sekci uvidíte seznam publikaci, které jste měli vypůjčené v minulosti. Zobrazení historie výpůjček na portálu Knihovny.cz nemusí být podporováno všemi zapojenými knihovnami.

Tento přehled se zobrazuje jen uživatelům, kteří mají připojený účet z některé ze zapojených knihoven (více zde).

5.3 Rezervace a objednávky

Vaše aktuální rezervace a objednávky v zapojených knihovnách.

Možnost zrušení provedené rezervace či objednávky může být časově omezena v závislosti na nastavení systému Vaší knihovny. Objednávky lze zpravidla stornovat jen velmi krátce po jejich odeslání.

Zarezervovat si lze zpravidla tituly, které má zrovna vypůjčené jiný čtenář.

Objednávky se obvykle používají pro knihy uložené v knihovním skladu nebo pro odložení titulu na pobočce.

Podmínky pro rezervace a objednávky se v jednotlivých knihovnách liší - některé ze zapojených knihoven poskytly vlastní nápovědu dostupnou po kliknutí na šedou otazníkovou ikonu v objednávkovém formuláři.

Tento přehled se zobrazuje jen uživatelům, kteří mají připojený účet z některé ze zapojených knihoven (více zde).

5.4 Pokuty a poplatky

Přehled o pokutách a poplatcích k úhradě a výše záloh či vkladů ve všech Vašich knihovnách.

Neuhrazené pokuty a poplatky jsou zobrazovány jako záporné částky.

Zálohy uložené na čtenářských kontech k budoucí úhradě poplatků se zobrazují jako kladná čísla.

Je možné, že Vaše knihovna v případě neuhrazených pokut a poplatků nepovoluje čtenářům provádět některé úkony (prodlužování výpůjček, rezervace, objednávky...)

Některé knihovny umožňují zaplacení pokut a poplatků přes portál Knihovny.cz. V tom případě se zobrazí tlačítko "Zaplatit poplatky online" nebo "Zaplatit pokuty online", které Váš přesměruje na platební bránu knihovny.

Tento přehled se zobrazuje jen uživatelům, kteří mají připojený účet z některé ze zapojených knihoven (více zde).

5.5 Moje knihovny

Údaje o Vašich registracích v zapojených knihovnách - změny lze provést při osobní návštěvě daných knihoven nebo na jejich webových stránkách (dle možností konkrétního knihovního řádu). Údaje nelze změnit prostřednictvím portálu Knihovny.cz.

Samotný portál Knihovny.cz totiž umožňuje přihlášení jen prostřednictvím existujících účtů v knihovnách či na sociálních sítích a praktikuje politiku uchovávání minimálního množství dat o uživatelích. Propojení čtenářských účtů zapojených knihoven je umožněno českou akademickou federací EduId.cz, jejíž bezpečnostní kritéria musí splnit každá knihovna zapojená do projektu Knihovny.cz.

Některé knihovny umožňují prodloužení registrace čtenáře přes portál Knihovny.cz. V tom případě se zobrazí tlačítko "Prodloužit registraci online", které Vás přesměruje na platební bránu knihovny.

Tento přehled se zobrazuje jen uživatelům, kteří mají připojený účet z některé ze zapojených knihoven (více zde).

5.6 Nastavení

Zde si můžete trvale nastavit preferovaný formát citací, počet výsledků vyhledávání na stránku a způsob řazení výsledků vyhledávání podle relevance, půjčovanosti, data, autora či názvu.

5.7 Propojené účty

Propojte své účty ze zapojených knihoven a sociálních sítí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Propojování účtů na veřejných či sdílených počítačích se z bezpečnostních důvodů silně nedoporučuje!

 

Po otevření odkazu "Připojit další účet" pokračujte přihlášením pomocí účtu libovolné instituce ze seznamu "Propojit s účtem zapojené knihovny" nebo účtem některé sociální sítě ze seznamu "Ostatní přihlášení" (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub či ORCID).

Jakmile ke své identitě(*) připojíte účet z další zapojené knihovny, získáte přehled o svých aktivitách v dané knihovně a budete si v ní moci rezervovat a objednávat publikace.

Pokud nejste registrováni v žádné zapojené knihovně a budete se přihlašovat jen účtem některé sociální sítě nebo přes ORCID, nebudete si mít možnost rezervovat či objednávat publikace ze zapojených knihoven, ale budete moci ukládat své oblíbené záznamy a vyhledávání.

Více o možnostech registrace v zapojených knihovnách se dočtete zde.

Ke své identitě budete mít přístup, ať už se přihlásíte kterýmkoliv z propojených účtů. Připojený účet můžete kdykoliv jednoduše odpojit. Je také možné "Smazat identitu" - po provedení této akce přijdete o svá uživatelská nastavení, uložená vyhledávání a seznamy oblíbených.

Prosíme Vás, abyste propojení účtů uskutečňovali na Vašem vlastním počítači.
Potřebujete-li si připojit další účet na veřejném či cizím PC, ujistěte se, že po ukončení práce s portálem smažete všechna cookies v prohlížeči (nejen tohoto portálu, ale i všech dalších knihoven či sociálních sítí, které jste použili k propojení).

Není možné propojit si více účtů ze stejné knihovny. Stejně tak nelze propojit jeden účet z knihovny A s několika různými účty z knihovny B (ve smyslu nepřenosnosti čtenářských průkazů).

(*) Identita na portálu Knihovny.cz sdružuje Vaše propojené účty z knihoven a sociálních sítí. Po prvním přihlášení je součástí Vaší portálové identity jen jeden účet - ten, který jste použili pro první přihlášení. Rozhodnutí o připojení dalších účtů je jen na Vás.

5.8 Uložená vyhledávání

Vaše nedávná a uložená vyhledávání.

Kterékoliv nedávné vyhledávání si můžete uložit k pozdějšímu použití. Pokud už ho nebudete nadále potřebovat, můžete jej z uložených vyhledávání odstranit.

Neuložená vyhledávání lze vymazat kliknutím na "Odstranit neuložená vyhledávání".

Poslední použitá vyhledávání jsou dostupná i pro nepřihlášené uživatele z odkazu zobrazovaného pod seznamem výsledků vyhledávání.

5.9 Oblíbené

Přehled záznamů, které jste si během své práce s portálem označili jako oblíbené.

Své oblíbené položky si můžete třídit do seznamů a připisovat k nim poznámky (tlačítko "Upravit").

Pokud jste si přidali nějaké záznamy do oblíbených ještě před přihlášením, uvidíte je nyní v seznamu "Přenesené oblíbené". Seznamy si můžete přejmenovat a popsat pomocí tlačítka "Upravit seznam".

Další možnosti:

 • Odstranit
 • Poslat emailem: V případě zvolení jedné položky se adresátovi odešle odkaz na zobrazení úplných informací o odpovídajícím záznamu. V případě několika vybraných záznamů se odešle odkaz na výčet těchto položek - adresát se nedozví název Vašeho seznamu ani další Vaše údaje.
 • Exportovat: Stáhnout bibliografické záznamy vybraných položek v textovém souboru nebo ve formátu pro citační manažery.
 • Vytisknout

Nahoru

6 Inspirace 

Inspirační polička nabízí zajímavé tituly čtenářům beletrie i odborné literatury. Nyní obsahuje tipy např. na díla, která se dočkala filmového či televizního zpracování, nejpůjčovanější knihy z minulého roku, oblíbené autory z různých žánrů či nabídku elektronických dokumentů dostupných ke stažení. Vítáme tipy pracovníků knihoven na další obdobné seznamy.

Najdete tu také hierarchický přehled oborů - každá položka tohoto seznamu odkazuje na seznam publikací týkajících se daného oboru.

Nahoru

7 Adresář knihoven ("Knihovny") 

Česká republika se může pochlubit nejhustější sítí veřejných knihoven v Evropské unii.

V této sekci najdete seznam kontaktních informací a otevíracích hodin všech knihoven, které jsou vedeny v adresáři Národní knihovny ČR. Protože jsou tedy data do adresáře přebírána z Centrálního adresáře knihoven Národní knihovny, je možné, že v případě některých knihoven se pobočky zobrazují samostatně (protože mají samostatnou SIGLu). Data změněná v CADR se nepromítnou do adresáře ihned, ale v řádu několika dní.

Většina těchto knihoven není zapojena do portálu Knihovny.cz - počet zapojených knihoven se však bude postupně zvyšovat.

Knihovnu můžete hledat zadáním dotazu do vyhledávacího řádku (zadávat lze název, město/obec, či SIGLA) nebo si ji najít na mapě.

Nahoru

Aktualizováno 28. února 2017